Khang Điền Sales Gallery
Khang Điền Sales Gallery

Head office Khang Điền

Tầng 11, 12 Tòa nhà Saigon Centre, 67 Lê Lợi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh


Khang Điền Sales Gallery

208 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh


Đăng ký tham quan nhà mẫu | Tư vấn thông tin: